สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)
อาคารญาดา ชั้น 5 ห้อง 508 เลขที่ 56 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
info@thaicma.or.th