ASEAN Federation of Cement Manufacturers (AFCM)
 
TCMA เข้าเป็นสมาชิกของ ASEAN Federation of Cement Manufacturers (AFCM)
นับแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2520 เพื่อเสริมสร้างพันธมิตร และส่งเสริมความร่วมมือ/ ประสานงานระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในภูมิภาคอาเซียน
 
 
ASEAN Federation of Cement Manufacturers (AFCM)
เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิค (Technical Cooperation) และด้านการดำเนินงาน (Business Development) ระหว่างสมาชิกให้นำมาซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของภูมิภาค

ปัจจุบันสมาชิก ประกอบด้วย