TCMA โชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ลดก๊าซเรือนกระจก พลิกวิกฤตโลกร้อน ในการประชุมภาคีขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

679