2018: การสัมมนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยกับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก (7 ธ.ค. 61) (Hand book)

528