2022: ความร่วมมือ 485 วันกับการบรรลุ 300,000 ตัน CO2 มาตรการทดแทนปูนเม็ด

486