2018: การศึกษาดูงานด้านการพื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดลำปาง (15-16 พ.ย. 61) (Handbook)

567