“จังหวัดต้นแบบ สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ -เมืองคาร์บอนต่ำ”

438