การแข่งขันฟุตบอล โรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ

25/07/2554
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันฟุตบอล โรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ ขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 8 โรงเรียน ในพื้นที่แก่งคอย และมวกเหล็กเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 75,000 บาท การแข่งขันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา โครงการ โรงปูนรักษ์ชุมชน พื้นที่แก่งคอย ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศที่สนามฟุตบอลโรงเรียนแก่งคอย ระหว่าง โรงเรียนแก่งคอย กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ซึ่งผู้ชนะ ได้แก่ โรงเรียนแก่งคอย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

โครงการฟุตบอล โรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “โรงปูนรักษ์ชุมชน” ในเขตพื้นที่แก่งคอย ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรมโรงปูนรักษ์ชุมชนอื่นๆ