25
ก.ค.
54

การแข่งขันฟุตบอล โรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันฟุตบอล โรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ ขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 8 โรงเรียน ในพื้นที่แก่งคอย และมวกเหล็กเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 75,000 บาท การแข่งขันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา โครงการ โรงปูนรักษ์ชุมชน พื้นที่แก่งคอย ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศที่สนามฟุตบอลโรงเรียนแก่งคอย ระหว่าง โรงเรียนแก่งคอย กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ซึ่งผู้ชนะ ได้แก่ โรงเรียนแก่งคอย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

อ่านเพิ่มเติม
28
มิ.ย.
54

งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชน คัพ” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่อาคารพัฒนา และฝึกอบรม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬา พร้อมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีระหว่างเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม